Uppdatering Picasso Cup

Picasso Cup är uppskjutet till den 6/6.
Den blir en endagarstävling, inte två dagar som det var enligt
ursprungliga planer.
Fasting Race den 5/6 ligger kvar.

Alla på anmälningslistan till Picasso Cup skall vara underrättade om  att
anmälan har flyttats med så man behöver inte anmäla sig på nytt.

Nu håller vi tummarna för att myndigheterna kan komma med lättnader den 1:e
juni som planerat.

Mvh Seglingsnämnden

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Vatten vid bryggorna

Vattnet kommer att slås på i mitten av maj.
På grund av nattfrost har vattnet ej kunnat slås på ännu.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Vädjan om assistans

Eftersom vårvädret varit kallt och blåsigt tillsammans med att även klubbhusnämnden lidit av Covid19 vädjar vi nu om assistans att slutföra vårens underhållsarbete.
Arbete som återstår är i huvudsak 
- Måla, inklusive visst förarbete, foder och knutbrädor etc på klubbhusets norra och östra fasader.
- Olja trädäck och veranda.
- Kratta gårdsplanen ren från kvistar etc.
- Lasta ris, kvistar och skräp samt frakta detta till återvinning.

Anmäl Er till mej senast 11/5 så att vi tillsammans kan planera arbetet till innehåll och tidpunkt.

Mvh Klubbhusnämnden i CSS, genom Anders Ivarson, Stugfogde
070 60 512 90
anders@hejtech.se

Publicerat i Aktiviteter, Övrigt | Lämna en kommentar

Picasso Cup uppdatering 30/4-2021

Picasso Cup är en bansegling för kölbåtar.
Vi vänder oss särskilt till Express seglare men alla är välkomna att delta.
Totalresultatlista enligt SRS upprättas.
Kranlyft erbjuds för deltagare som trailar sina båtar.
Det finns en risk att vi blir tvungna att ställa in p.g.a Coronaläget men vi avvaktar med definitivt beslut att köra eller ej till den 17:e maj då nya rekommendationer ska meddelas från FHM. Tills dess, vänta ej in besked om seglingen blir av eller ej utan anmäl er redan idag, får vi för få anmälda blir regattan istället inställd p.g.a få anmälda.
Anmälan och seglingsföreskrifter via SailArena,

Publicerat i Aktiviteter, Inbjudningar, Kappseglingar | Lämna en kommentar

Nya bryggregler!!

Vi vill göra samtliga medlemmar extra uppmärksammade på dessa två punkter i bryggreglerna!

7. El
Elen är till för alla på bryggan. 
Elen får EJ vara inkopplad längre perioder!  
Vid arbete i båten som kräver längre period eller typ värmefläkt ska bryggfogde eller bryggchef informeras. Häng gärna en lapp på sladden ”Arbete pågår”.  
Båtägare har ansvar för att båtens elsystem - och anslutning till bryggelen är säker. 

8.Vatten 
Vattnet skall FYLLAS i vattentanken! 
Tvätt av båt är EJ tillåtet. 
ALDRIG stoppa ner vattenslangen i toatanken för att göra rent.   
Detta är strängt förbjudet! SUNT FÖRNUFT!!! 

Bryggregler

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

CSS profilkläder

Lördagen den 17/4 Uppe vid klubbstugan kommer vi ha våra nya profilkläder på en klädställning för den som vill se och känna in materialet.

Kläderna kan beställas antingen via vår hemsida https://crss-klubbklader.company.site/ eller uppe vid klubbstugan.

Mössor finns att ta med direkt och då kan man swisha betalningen.

Övriga beställda kläder betalas in på klubben Plus-Giro för att ordentligt kunna särskilja betalare och beställning.

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

OBS!! Viktig information! OBS!!

På grund av senaste rekommendationerna från Region Värmland att ha personlig "Lockdown" kommer CSS vårmötet att ställas!

Vi uppmanar alla som känner sig friska att mötas upp vid SIN brygga iförda munskydd eller visir för att lägga i bommarna.

De som kan tänka sig att städa klubbstugan eller arbeta ute runt stugan anmäler sig hos Anders Ivarsson eller Andrew McQuire.

Ta med eget fika, ingen förtäring finns att tillgå vid klubbstungan!

Håll avstånd!

Mvh CSS Styrelse

Publicerat i Aktiviteter, Inbjudningar | Lämna en kommentar

Kallelse Vårmöte 2021

Inbjudan till vårmöte 17/4 kl.09:00

I rådande situation kommer upplägget för vårmöte och bryggiläggning bli lite ändrat!
CSS följer folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer.

 Vår förhoppning är att hålla ett kort vårmötet ute på altanen. All information hittas även i detta utskick.
 Du skall känna dig frisk för att deltaga på mötet samt vid bryggiläggningen

 Kan du INTE deltaga, RING din bryggfogde senast den 16/4. (se sid 2 i kallelsen för telefonnummer)

 Bryggiläggningen kommer att genomföras efter det eventuella vårmötet.

 Kaffe och kaka kommer att finnas på klubbstugans altan. Korv med bröd serveras efter bryggiläggning.

HÅLL EN BÅTLÄNGDS AVSTÅND TILL VARANDRA!

Kallelsen i helhet

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Hisingsbron-Uppdatering

Här kommer senaste informationen från projektet med nya Hisingsbron

Planerade farledsavstängningar fram till 9 maj 

Generellt gäller följande fram till den 9 maj när Hisingsbron öppnar för trafik; bron står i öppet läge med en segelfri höjd på 28 m. Under hela perioden fram till trafikpåsläppet utförs det arbete och tester på lyftspannet vilket innebär att bron kommer att stå i nedsänkt läge med en segelfri höjd på 12 m vissa perioder.

Yrkestrafik behöver planera sin resa i god tid och kontakta Kanalcentralen för önskad passage, så att broöppning kan planeras i tid tillsammans med trafikkontorets entreprenör.

Fritidsbåtar som önskar passera när lyftspannet är nere behöver kontakta brovakten på VHS kanal 9 alternativt Kanalcentralen för att begära öppning. När detta är gjort kan man lägga till vid väntbryggorna tills bron öppnar. Beroende på vilka arbeten som pågår samt kommande öppning för yrkestrafik kan det ta upp till 1-2 timmar till broöppning.

Fram till 9 maj är följande farledsavstängningar bokade

  • 29 mars kl. 06.00 till 1 april kl. 06.00: Farleden är stängd förbi Hisingsbron för samtliga båtar dagtid mellan 06.00-19.00. Därefter, mellan kl. 19.00-06.00 är det begränsad fri höjd på 12 m, bron öppnas inte.
  • 12 april kl. 06.00 till 15 april kl. 06.00: Farleden är stängd förbi Hisingsbron för samtliga båtar.
  • 26 april-30 april kl. 06.30-20.30: Farleden öppen med begränsad framkomlighet max bredd på fartygen är satt till 9 m. Pålningsarbeten pågår uppströms Hisingsbron på södra sidan. Mellan kl 20.30-06.30 är det fri maxbredd. Beträffande segelfri höjd under denna tidsperiod står lyftspannet i öppet läge med en segelfri höjd på 28 m och vissa perioder i nedsänkt läge med en segelfri höjd på 12 m, beroende på vilka tester som utförs.

Farledsavstängningar efter den 9 maj:

Den 9 maj tas Hisingsbron i bruk för bilar, bussar, gång- och cykeltrafik.

Dock återstår en del arbeten i älven och två farledsavstängningar är inplanerade som det ser ut idag:

  • 10–14 maj kl. 06.30-20.30: Farleden öppen med begränsad bredd på fartygen till 9 meter och segelfri höjd 28 m i öppet läge, dvs vid broöppning och 12 m i nedsänkt läge. Pålningsarbeten pågår uppströms Hisingsbron på södra sidan. Pålningsarbeten pågår uppströms Hisingsbron på södra sidan.
  • 24–28 maj kl. 06.30-20.30: Reservtid om projektet stöter på problem med pålningsarbeten V17 och V19. Besked senast 12 maj huruvida reservtiden eller delar av den kan behöva användas, samma begränsningar blir i få fall som 10-14 maj.

Öppningstider för handelssjöfart (fr.o.m. 9 maj 2021)
Vardagar: Kl. 00.00 – Kl. 06.00; Kl. 09.00 – Kl. 15.00; Kl. 18.00 – Kl. 24.00
Helgdagar: Kl. 00.00 – Kl. 24.00

Länkar:

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

CSS-Klubbkläder

Christinehamns Segelsällskap erbjuder nu klubbkläder till alla medlemmar.
Kläderna visar vilken klubb vi representerar ute på sjön och i hamnar.
Kläderna skapar samhörighet och lagkänsla bland våra medlemmar.
Alla plagg trycks med CSS-logotype.
Klubbkläderna erbjuds till självkostnadspris och har valts ut för att matcha klubbens färger.

I menyn CSS info hittar ni Klubbkläder, alternativt klicka på länken
Klubbkläder

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar