Årsmöte och bryggupptagning 28/10 09:00

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte och bryggupptagning Lördag den 28 oktober kl 09:00.

Mer information finns i bifogad kallelse.

Kallelse till årsmöte

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Har du passerat Hisingsbron!

Klubben har fått mail från Värmland Dals Båtförbund där man uppmanar att lämna synpunkter gällande den nya bron.

Båtförbundet har fått följande brev från Göteborgs stad angående den nya Hisingsbron.

===================================================

Hisingsbron i Göteborg öppnade för trafik 2021. Under brons fem första driftår pågår en s.k. prövotid under vilken broöppningar regleras av ett provisoriskt villkor i miljötillståndet för Hisingsbron:

Broöppningar ska medge att minst 15 handelsfartyg kan passera Göta älv per dygn. Minst en bropassage ska garanteras per timma, undantaget kl. 06-09 och 15- 18 helgfria vardagar.

Under prövotidsutredningen ska Göteborgs stad samla erfarenheter av broöppningarna och trafiksituationen på och under bron och därefter (våren 2026) lämna ett förslag till Mark- och miljödomstolen hur broöppningarna ska regleras slutligt. 

 Som ett led i prövotidsutredningen bjuder Göteborgs stad genom stadsmiljöförvaltningen representanter för fritidssjöfarten in till ett samrådsmöte den 15 november kl 15.00. Syftet med samrådet är att staden ska få möjlighet att inhämta synpunkter på hur den nya bron påverkar fritidssjöfarten (främst segelbåtarna) jämfört med förutsättningarna som fanns med tidigare Göta älvbron. 

=========================================================

Vi vill ha synpunkter från våra medlemmar på hur det har fungerat med den nya bron. Du som har passerat Göteborg med båt hur upplevde du passagen? Vi vill veta hur du upplevde väntetid, väntplatser, samordning med järnvägsbron, information via VHF eller har du synpunkter på något annat.  Vi vill ha ditt svar senast 31 oktober som vi kommer att ta upp på mötet. Svaret skickas till info@vdbf.se 

 För VDBF

Per Edberg

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

SRC/VHF Webbkurs Oktober

Svenska Seglarförbundet håller SRC/VHF Webbkurs!

Med en VHF-radio ombord ökar du dina chanser att få hjälp vid en nödsituation. För att få använda en VHF-radio krävs SRC-certifikat (Short range cerifikat). I samband med kursens slut kan du avlägga prov för att erhålla SRC-certifikat.

Under kursen får du lära dig om VHF-systemets uppbyggnad och användningsområden. Vi går bland annat igenom hur du på ett korrekt sätt använder och pratar i radion vid nödsituation (Nöd, Il och Varningstrafik), digitala anrop DSC (Digital selektivt Calling) och internationell bokstavering. Efter kursen är du redo att avlägga prov för att erhålla SRC-certifikat. Den äldre varianten av VHF-certifikat har sedan några år ersatts av SRC-certifikat, SRC krävs för att få använda en VHF med DSC.   

Pris 750 kr, kostnad för litteratur ”VHF till Sjöss” 175 kr och Examinationskostnad hos förhörsförrättare tillkommer på ca 625 kr.

Du kan söka förhörsförrättare på NFBs hemsida http://www.batlivsutbildning.se/forhorsforrattare/ 
Kurslitteratur VHF till Sjöss kan beställa den på https://www.sjoshopen.se/yrke/

Välkommen!

Anmälangörs här: Information (idrottonline.se)

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Miljöinformation

Till alla medlemmar!

Christinehamns Segelsällskap CSS är en ideell idrottsförening som värnar om idrotten “Segling”
CSS strävar efter att minimera miljöpåverkan genom att uppmana våra medlemmar att följa de miljöregler och den avfallsplan som CSS har tagit fram.

Det är av yttersta vikt att varje medlem har sett och följer de miljökrav som CSS har tagit fram.

Under CSS Info / Miljö finner du CSS miljöinformation

Miljö | CSS – Christinehamns Segelsällskap (crss.nu)

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

CSS Klubbmästerskap

Skynda att anmäla er till CSS Klubbmästeskap.
Lördag 2023-09-09
08:00-08:55 Registrering
09.00 Rorsmansmöte
10.00 Start
Efter målgång prisutdelning utanför klubbhuset.
 
Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Vänerns vattenvårdsförbund

 Vi har informerats om Rovmärlan tidigare , här kommer ytterligare information med uppmaning att rapportera in om ni hittas invasiva arter i vårt fina Vänerhav.

Läs mer här:    Vänern.se

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Varning för större rovmärla!

Hjälp till att hindra spridning av arten i Vänern och till andra vatten.

Rovmärla

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

25% Rabatt Göta kanal

VärmlandDals Båtförbund erbjuder nu våra medlemmar rabatt på Göta kanal

Rabatten (25%) gäller högsäsongsbiljett, del av eller hela Göta kanal. 5 nätter i varje gästhamn man passerar ingår i biljetten. Hela Göta kanal = 21 gästhamnar x 5 nätter.

Fullt avbokningsbar med pengarna åter om man inte påbörjat sin resa.
En administrativ avgift om 500 kr debiteras vid avbokning.

Kampanjperiod: 25 april – 18 maj

Kampanjkod: Påkryss23

Boka här! www.gotakanal.se/pakryss 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Kommunens arrendeavtal

Som ni kanske läste i utskicket så har kommunen bestämt att vi som har bryggor mot komunens mark skall betala arrende.

CSS tillsammans med CMBK, jobbar på att påverka arrendeavtalen och taxorna.

Båtliv har skrivit en artikel om hur kommuner tänkt införa arrendeavgift.
Läs artikeln här!

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Vakanser i styrelsen

Vill du engagera dig i klubben!

Valberedning

Klubben söker medlemmar som kan var med i valberedningen.

Valberedningens jobb är att tillsammans med bryggfogdarna hitta medlemmar till styrelsen.

Vi önskar en engagerad medlem från varje brygga, vi saknar en medlem från brygga A, B, D och E.
Tanken är att man lär känna sina grannar på bryggan och på så vis engagerar andra in i klubben.

Valberedare är viktiga för klubben och gör ett fantastisk jobb.

Kontakta sekreterare@crss.nu

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar