Vänerns vattenvårdsförbund

 Vi har informerats om Rovmärlan tidigare , här kommer ytterligare information med uppmaning att rapportera in om ni hittas invasiva arter i vårt fina Vänerhav.

Läs mer här:    Vänern.se

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Varning för större rovmärla!

Hjälp till att hindra spridning av arten i Vänern och till andra vatten.

Rovmärla

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

25% Rabatt Göta kanal

VärmlandDals Båtförbund erbjuder nu våra medlemmar rabatt på Göta kanal

Rabatten (25%) gäller högsäsongsbiljett, del av eller hela Göta kanal. 5 nätter i varje gästhamn man passerar ingår i biljetten. Hela Göta kanal = 21 gästhamnar x 5 nätter.

Fullt avbokningsbar med pengarna åter om man inte påbörjat sin resa.
En administrativ avgift om 500 kr debiteras vid avbokning.

Kampanjperiod: 25 april – 18 maj

Kampanjkod: Påkryss23

Boka här! www.gotakanal.se/pakryss 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Kommunens arrendeavtal

Som ni kanske läste i utskicket så har kommunen bestämt att vi som har bryggor mot komunens mark skall betala arrende.

CSS tillsammans med CMBK, jobbar på att påverka arrendeavtalen och taxorna.

Båtliv har skrivit en artikel om hur kommuner tänkt införa arrendeavgift.
Läs artikeln här!

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Vakanser i styrelsen

Vill du engagera dig i klubben!

Valberedning

Klubben söker medlemmar som kan var med i valberedningen.

Valberedningens jobb är att tillsammans med bryggfogdarna hitta medlemmar till styrelsen.

Vi önskar en engagerad medlem från varje brygga, vi saknar en medlem från brygga A, B, D och E.
Tanken är att man lär känna sina grannar på bryggan och på så vis engagerar andra in i klubben.

Valberedare är viktiga för klubben och gör ett fantastisk jobb.

Kontakta sekreterare@crss.nu

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

INSPIRATIONSDAG I ÅMÅL 22/4-2023

Inspirationsdag med Seglingens Allsvenska mästare från Åmål.
Starta årets seglingssäsong med att låta dig inspireras av SSÅV:s resa till att vinna Allsvenskan i segling 2022.

Programmet omfattar både föreläsning samt möjlighet att prova på sprintsegling tillsammans med de senaste mästarna.

Andra aktiviteter, bl.a DF65-segling (Radiostyrt) kommer att erbjudas.

Evenemanget är kostnadsfritt och VVSF bjuder på fika och lunch under dagen

Obligatorisk anmälan till info@vvsf.se senast den 15/4.

Inbjudan

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Utskick inför vårmöte 29/4 kl 09:00

Här kan du läsa utskicket inför mötet.
Du skall ha fått ett mail med utskick och kallelsen.

Kallelse

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Vårmöte och bryggiläggning

Lördag den 29/4-2023

Klockan 09:00 börjar informationsmötet, därefter läggs bryggorna i.

Utskick och kallelse kommer inom kort på era mail.

Välkomna

Ps
Om ni inte kan komma måste ni meddela er bryggfogde.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Sant eller falskt om båtbottenfärger

Inför sommarens båtsäsong är det många som funderar på om de ska måla båten – och med vad. Ny Teknik reder ut myter om båtbottenfärger och olika tillsatser tillsammans med forskare från Chalmers Universitet. 

Påstående: Att blanda cayennepeppar i bottenfärgen gör den effektivare mot påväxt

SANT, men olagligt

Experterna: Det finns ett amerikanskt patent från 1995 som visar att capsaicin, cayennepeppars aktiva substans, är effektivt mot havstulpaner vid fem procents koncentration. Ämnet är antibakteriellt vilket gör att man undviker den första tunna hinnan – biofilmen – på båtbotten. Däremot finns det inga kommersiella båtprodukter med capsaicin i, vilket indikerar att det kanske inte är ekonomiskt gångbart. Om man som båtägare själv blandar in cayennepeppar i färgen för att motverka påväxt så begår man ett lagbrott, eftersom det kräver tillstånd för att tillsätta så kallade biocider. Om alla båtägare plötsligt skulle börja hälla peppar i sin bottenfärg så vet vi inte vilka effekter det skulle få på miljön.

Påstående: Vitlökspulver är ett bra alternativ till cayennepeppar i bottenfärgen

FALSKT

Experterna: Det finns inga belägg för att vitlökspulver skulle fungera mot påväxt. Faktum är att om man alls blandar in något i färgen så kan det göra att färgen fungerar sämre. Det beror bland annat på att det riskerar att göra båtytan mer skrovlig, vilket ökar risken för påväxt.

Påstående: Att blanda in kvicksilver eller andra överblivna slattar från kemiförrådet i bottenfärgen är effektivt mot påväxt

SANT, men oerhört olagligt

Experterna: För 50-60 år sedan var det vanligt att man tog lite vad man hade tillhands när båtens botten skulle målas. Bly, kadmium, arsenik användes ofta och dessa ämnen tar effektivt kål på allt levande som närmar sig båtens botten, men det är samtidigt superdåligt för miljön.

Påstående: Kopparbaserad bottenfärg är alltid effektivt mot påväxt

FALSKT

Experterna: I Mälaren är det förbjudet med giftig bottenfärg och i ett test så målade vi olika bottenfärger på en plexiglasskiva och sänkte ner i Mälarens vatten under fem månader. Resultatet blev att det faktiskt blev mer påväxt på kopparfärgen än där det inte var färg. Så förutom att det är förbjudet med kopparfärg i Mälaren så är det ingen som helst nytta med den.

Påstående: Det finns inga effektiva alternativ till kopparfärg

FALSKT

Experterna: Det finns flera alternativ på marknaden i dag, men kopparfärgen är dominerande. Vi skulle gärna se att båtägarna vore modigare och provar någonting annat, för den största utmaningen är att bryta vanor och traditioner.

Påstående: Silikonfärger fungerar bara om båten kör över en viss hastighet

FALSKT

Experterna: Silikonfärger skapar en glatt yta och enligt myten så behöver båtarna köra tillräckligt snabbt för att havstulpaner och annan påväxt ska trilla av med hjälp av friktionen mot vattnet. Vi har testat och funnit att silikonfärger fungerar även för båtar som ligger helt still. I vårt test såg vi att silikonfärgerna till och med var effektivare än fartygsfärger. Nackdelen med silikonfärger är att man först måste ta bort gammal bottenfärg eftersom ytan måste vara helt slät när man målar. Det krävs alltså mer förarbete men samtidigt behöver man inte måla båten varje år när man har den typen av färg.

Påstående: Om man kletar vaselin på drevet så håller det havstulpaner borta

SANT

Experterna: Det gjordes experiment där man jämförde påväxten på en vaselinförsedd yta – med och utan cayennepeppar. Där visade det sig att vaselin fungerade, men att cayennepepparn inte förbättrade resultatet något ytterligare. Samtidigt är det väldigt svårt att kleta på vaselin och frågan är hur länge det håller. Vi har ingen data på detta, men det skulle vara intressant att ta reda på.

Påstående: Godkända bottenfärger är inte miljöfarliga

FALSKT

Experterna: Det är svårt att säga hur miljöfarliga bottenfärger är, för de skapar långsiktiga problem i stora delar av våra vattendrag snarare än akuta problem i närmiljön. Myndigheternas godkännande för försäljning av bottenfärg gäller ofta i tio år och baseras på vilka giftläckage som färgtillverkaren har uppgivit i sin ansökan. I vår forskning har vi dock kunnat se att flertalet färger som finns att köpa i butik i dag ofta läcker mycket mer gifter än vad tillverkaren har uppgivit i sin ansökan. Detta är troligtvis en viktig förklaring till varför gifthalterna i dag är för höga i många småbåtshamnar.

Påstående: Fartyg har giftigare bottenfärger än fritidsbåtar

SANT

Experterna: Fartyg har stor skrovyta, men antalet fritidsbåtar är mycket större. Det gör att i Östersjön är den sammanlagda skrovytan för fritidsbåtar ungefär lika stor som för fartyg. Bottenfärg för fartyg har ofta något högre halter av exempelvis koppar och fler typer av godkända biocider än för fritidsbåtar, och fartygen släpper totalt sett ut mer gifter: I Östersjön kommer ungefär 400 ton koppar per år från fartyg och 60 ton koppar från fritidsbåtar. Dock så rör sig fritidsbåtarna oftare i och nära känsligare miljöer än vad fartygen gör samtidigt som fritidsbåtarnas utsläpp främst sker under våren och sommaren då vattenlevande organismer fortplantar sig och är som mest känsliga för gifter.

Påstående: Man behöver olika bottenfärg på västkusten jämfört med ostkusten

DELVIS SANT

Experterna: Många västkustfärger läcker för mycket gift i förhållande till hur mycket som egentligen behövs. Om de hade läckt ”lagom” mycket gift så hade man behövt ha olika bottenfärg på västkusten jämfört med ostkusten, men på grund av det onödigt höga giftläckaget fungerar många ostkustfärger mycket bra också på västkusten.

Påstående: Man måste bottenmåla båten varje år

FALSKT

Experterna: Ofta räcker bottenfärgen längre än vad man tror. Vi skulle uppmana båtägare att testa att inte måla nytt varje år, för ofta finns det tillräckligt med giftreserver kvar i form av flera underliggande lager med färg. Det är därför en felaktig myt att man måste måla hela botten varje år – ofta kan det räcka att enbart måla särskilt utsatta områden på båten, som exempelvis längs med vattenlinjen.

Påstående: Det är bättre att tvätta båten i en båttvätt än att måla med bottenfärg

SANT

Experterna: Detta är absolut sant, särskilt på ostkusten. Om man har tillgång till en båttvätt och inte drabbas av alltför svår påväxt så rekommenderar vi starkt att tvätta i stället för att måla. Många båtklubbar har förbjudit kopparfärger och i stället erbjuder sina medlemmar tvättar. Som en bonus slipper man de markföroreningar som ofta uppstår då man skrapar bort gammal giftfärg från båtarna på höst och vår.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Ansök om förarbevis för vattenskoter på gamla meriter!

Alla behöver inte gå en ny utbildning för att ta förarbevis för vattenskoter, utan det går också bra att söka på gamla meriter. Det är det vi kallar övergångsreglerna. OBS! Övergångsreglerna gäller till senast 30 april 2023.

Övergångsreglerna innebär att den som har andra behörigheter på sjön, utfärdade före den 1 maj 2022, kan ansöka om förarbevis för vattenskoter direkt – utan att gå någon ny utbildning. Det gäller till och med den 30 april 2023. Ansök därför i god tid.

Det går bra att ansöka om förarbevis enligt övergångsreglerna om du har

  • förarintyg för fritidsbåt,
  • kustskepparintyg,
  • manöverintyg för högfartsbåt, eller
  • en yrkesutbildning till fartygsbefäl.

De första tre utfärdas av Nämnden för båtlivsutbildning (NFB). Tänk på att de måste vara utfärdade före den 1 maj 2022.

Du ansöker via vår e-tjänst Vattenskoterwebben. Kostnaden är 300 kronor för ansökan om förarbevis för vattenskoter och 200 kronor för det valfria plastkortet.

 

Ansök om förarbevis för vattenskoter på gamla meriter – Transportstyrelsen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar