Onsdagsseglingen är framflyttad till 29/5

För att öka sannolikheten att få deltagare när vi startar årets onsdagseglingar har vi senarelagt starten till 29/5.

Vi samlas 18:30 i klubbhuset och vi uppmanar att även de som vill hoppa med på en båt och de som har båt och vill segla men gärna vill ha besättning, kommer.

Vi tar en kort genomgång i klubbhuset när vi samlas.
Se även www.sailarena.se

Hälsningar
Per

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Vindkraftprojekt i Vänern

Ett större vindkraftprojekt i Vänern är under planering, för information
sök på företaget Cloudberry eller ”Vindpark Vänern”.

Ordföranden i Sjötorps SS har önskat att vi
sprider informationen att det kommer att bli ett möte i
Mariestads Segelklubbs lokal 22/5 kl 18:00 för för att bilda opinion mot
projektet.
De som är intresserade kan kontakta Leif Dehlén 070-9660684

Vi delar denna information utan att göra något ställningstagande.

Styrelsen CSS

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Ideella ledare prisade på Seglardagen

Under Seglardagens middag på lördagskvällen uppmärksammades sex ideella ledare som bidragit stort till utvecklingen av svensk segling. Det har varit engagemang och insatser i olika delar av vår verksamhet i allt från klubbar, klassförbund till distriktsverksamheten och centralt i förbundet där de drivit och påverkat olika frågor och processer för att föra verksamheten framåt.

Ordförande Olof Granander som delade ut utmärkelserna riktade ett stort varmt tack till dessa eldsjälars insats för förbundet.

Bild: fv.
Daniel Solberg, Sundsvall Njurunda Båtklubb & Ordf. Mellannorrlands Seglarförbund
Per ÅbergChristinehamns Segelsällskap & Vice.ordf. Värmland-Västergötlands Seglarförbund
Mikael ”Tjalle” Albinsson, Westerviks Segelsällskap och Ordf. Smålands Seglarförbund
Thomas Gustafsson, Karlstad Kappseglingsförening och sekr. Värmland-Västergötlands Seglarförbund
Pehr Ola Pehrsson, kassör i Ystads Segelsällskap och Skånes Seglarförbund
Johan Westling, ordf. Mollösunds Båtförening och Västkustens Seglarförbund

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Vårmöte och bryggiläggning

Kallelse till vårmöte
20/4-2024
kl.09:00
Samtliga medlemmar kallas till ordinarie vårmöte.
Efter vårmötet skall bryggorna färdigställas.
DU ansvarar själv för att din närvaro registreras hos din bryggfogde. Gäller även arbete vid klubbstugan.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Obligatoriskt med personnummer vid registrering i BAS

Klubben använder sig i dag av systemet BAS för att hantera medlemmar och bryggplatser.
Följande gäller för er som är medlemmar i CSS.

Från och med 2025 kommer personnummer vara obligatorisk uppgift vid registrering av person i medlemssystemet BAS. Anledningen är att säkra integritetsskyddet för registrerade personer och underlätta båtklubbens arbete med medlemsregistret.

Båtriksdagen 2023 beslutade om att personnummer blir obligatoriskt i BAS från och med 1 januari 2025. Anledningen till att göra personnummer obligatoriskt är att Svenska Båtunionen, båtförbunden och båtklubbarna behöver öka den personliga integriteten i BAS och förenkla arbetet. Det har till exempel förekommit att olika personer  med samma namn på samma adress blandats samman i registret, men ännu vanligare är att en och samma person finns registrerad som flera medlemmar med olika uppgifter. 

Det finns flera fördelar med säker identifiering som till exempel koppling mot SPAR eller liknande för automatisk uppdatering av medlemsregistret när medlemmar byter adress. BAS-användare kan också logga in och identifiera sig med till exempel BankID. Regeln kommer alltså att bli att personnummer ska registreras på alla medlemmar  i BAS före sista december 2024. Det finns dock en del undantag att hantera. Några som BAS-kommittén identifierat:

  • Personer som inte är svenska medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige – regionalt är det ganska vanligt med klubbmedlemmar som inte är svenskar och inte bor i Sverige.
  • BAS behöver hantera juridiska personer som ska registreras – idag registreras dessa på samma sätt som en person vilket inte är riktigt korrekt.
  • … vi kommer att hitta fler undantag under arbetets gång …

Genom införandet av obligatoriskt personnummer ökar Svenska Båtunionen säkerheten och underlättar arbetet i båtklubben.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Göta kanal 2024

För femte säsongen i rad, erbjuds du som medlem i båtklubb tillhörande båtförbund ansluten till Svenska Båtunionen, 25% rabatt för högsäsongen 2024.
Bokningen skall göres mellan 2024-03-25- 2024-04-8 för att rabatten skall gälla.
Bokning kan ej göras vare sig före eller efter.
Nytt för 2024 års säsong är att ditt båtförbund har en egen bokningssida och du måste boka genom denna för att utnyttja erbjudandet.
Länk till bokning: https://www.gotakanal.se/varmland
Har du några frågor skall du i första hand kontakta din båtklubb
Din representant i Göta Kanals Arbetsgrupp Lars-Göran Kring
larsgoran.kring@telia.com
Tel 0706211102

Göta kanal

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Avfallshantering

Alla båtklubbar skall ha en avfallshanterinsplan blev bestämt 2023.

Christinehamns segelsällskap har upprättat detta och vi vill härmed påminna alla medlemmar att följa denna.

Ni hittar informationen under CSS Info/miljö

Miljöinformation CSS

 

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsmöte och bryggupptagning 28/10 09:00

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte och bryggupptagning Lördag den 28 oktober kl 09:00.

Mer information finns i bifogad kallelse.

Kallelse till årsmöte

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Har du passerat Hisingsbron!

Klubben har fått mail från Värmland Dals Båtförbund där man uppmanar att lämna synpunkter gällande den nya bron.

Båtförbundet har fått följande brev från Göteborgs stad angående den nya Hisingsbron.

===================================================

Hisingsbron i Göteborg öppnade för trafik 2021. Under brons fem första driftår pågår en s.k. prövotid under vilken broöppningar regleras av ett provisoriskt villkor i miljötillståndet för Hisingsbron:

Broöppningar ska medge att minst 15 handelsfartyg kan passera Göta älv per dygn. Minst en bropassage ska garanteras per timma, undantaget kl. 06-09 och 15- 18 helgfria vardagar.

Under prövotidsutredningen ska Göteborgs stad samla erfarenheter av broöppningarna och trafiksituationen på och under bron och därefter (våren 2026) lämna ett förslag till Mark- och miljödomstolen hur broöppningarna ska regleras slutligt. 

 Som ett led i prövotidsutredningen bjuder Göteborgs stad genom stadsmiljöförvaltningen representanter för fritidssjöfarten in till ett samrådsmöte den 15 november kl 15.00. Syftet med samrådet är att staden ska få möjlighet att inhämta synpunkter på hur den nya bron påverkar fritidssjöfarten (främst segelbåtarna) jämfört med förutsättningarna som fanns med tidigare Göta älvbron. 

=========================================================

Vi vill ha synpunkter från våra medlemmar på hur det har fungerat med den nya bron. Du som har passerat Göteborg med båt hur upplevde du passagen? Vi vill veta hur du upplevde väntetid, väntplatser, samordning med järnvägsbron, information via VHF eller har du synpunkter på något annat.  Vi vill ha ditt svar senast 31 oktober som vi kommer att ta upp på mötet. Svaret skickas till info@vdbf.se 

 För VDBF

Per Edberg

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

SRC/VHF Webbkurs Oktober

Svenska Seglarförbundet håller SRC/VHF Webbkurs!

Med en VHF-radio ombord ökar du dina chanser att få hjälp vid en nödsituation. För att få använda en VHF-radio krävs SRC-certifikat (Short range cerifikat). I samband med kursens slut kan du avlägga prov för att erhålla SRC-certifikat.

Under kursen får du lära dig om VHF-systemets uppbyggnad och användningsområden. Vi går bland annat igenom hur du på ett korrekt sätt använder och pratar i radion vid nödsituation (Nöd, Il och Varningstrafik), digitala anrop DSC (Digital selektivt Calling) och internationell bokstavering. Efter kursen är du redo att avlägga prov för att erhålla SRC-certifikat. Den äldre varianten av VHF-certifikat har sedan några år ersatts av SRC-certifikat, SRC krävs för att få använda en VHF med DSC.   

Pris 750 kr, kostnad för litteratur ”VHF till Sjöss” 175 kr och Examinationskostnad hos förhörsförrättare tillkommer på ca 625 kr.

Du kan söka förhörsförrättare på NFBs hemsida http://www.batlivsutbildning.se/forhorsforrattare/ 
Kurslitteratur VHF till Sjöss kan beställa den på https://www.sjoshopen.se/yrke/

Välkommen!

Anmälangörs här: Information (idrottonline.se)

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar