CSS Info

Christinehamns Segelsällskap bildades 1878 och ingår i Svenska Seglarförbundet.

Klubben har ca 175 medlemmar.

Vårt fina klubbhus ligger på Vålösundsvägen 102: Länk till karta

2

Medlemsskap

Ditt medlemsskap i CSS bygger på aktivt medlemsskap, vilket framgår av våra stadgar. För att vi skall kunna hålla samtliga avgifter på en rimlig nivå och kunna bedriva en verksamhet som bygger på segling är det bra om alla hjälper till. Ställ krav på förbättringar och aktiviteter, respective kommitté och styrelse är till för dig som är aktiv.

Olycksfallsförsäkring

CSS har en olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften.

För vem var och när gäller försäkringen?

Olycksfallsförsäkring för försäkrad klubbs medlemmar som betalt medlemsavgift.gäller inom klubbens områden inklusive försäkrad klubbs normal vattenområde som används för träning och tävling, samt för medlem vid av medlems klubb, utlysta aktiviteter på annan plats, gäller ej vid deltagande I tävling på annan plats. Försäkringen gäller även för en medhjälpare i samband med sjö- och torrsättning.

Läs mer om försäkringen

Olycksfallsörsäkring