Vill du bli medlem.

Information om lediga bryggplatser och medlemskap maila till Kjell Karlsson på 8989karlsson@telia.com