Vill du bli medlem.

Information om lediga bryggplatser och medlemskap maila till Jan Weman på bryggchef@crss.nu eller tel: 0706-280350