Bryggor

CSS bryggplatser är evsedda för segelbåtar.

Sammankallande: Kjell Karlsson

Ledamot: Lars-Åke Andersson

Har du frågor om bryggplatser, kontakta Kjell Karlsson, 070-5623296(kvällstid). Mailadress: 8989karlsson@telia.com

Bryggfogdar.

Brygga A

Fogde: Curt Merkell Tel 0586-725 722 el 073-446 15 86

Vice: Berndt Dröschmeister Tel 073-14 05 701

Brygga B

Fogde: Göran Hägg Tel 076-8772505

Vice: Per Ohlsson Tel 070-3747081

Brygga C

Fogde: Sven-Åke Karlsson Tel 0550-828 72 el 070-6182872

Vice: Arne Svensson Tel 070-3993560

Brygga D

Fogde: Chris Hall Tel 0550-16503 el 070-8161370

Vice: Per Tavander Tel 070-6107950

Brygga E

Fogde: Per Åberg Tel 070-516 92 62

Vice: Svante Persson Tel 070-6329312

Bryggregler