Bryggor och bryggplats

CSS bryggplatser är för oss som älskar att vara på sjön.

Sammankallande: Jan Weman

Ledamot: Lars-Åke Andersson

Har du frågor om bryggplatser, kontakta Jan Weman

Mailadress: bryggchef@crss.nu

Tel:0706-280350

Bryggfogdar.

Brygga A

Fogde: Curt Merkell Tel 0586-725 722 el 073-446 15 86

Vice: Berndt Dröschmeister Tel 073-14 05 701

Brygga B

Fogde: Göran Hägg Tel 076-8772505

Vice: Per Ohlsson Tel 070-3747081

Brygga C

Fogde: Sven-Åke Karlsson Tel 0550-828 72 el 070-6182872

Vice: Arne Svensson Tel 070-3993560

Brygga D

Fogde: Chris Hall Tel 0550-16503 el 070-8161370

Vice: Richard Nyrén Tel

Brygga E

Fogde: Per Åberg Tel 070-516 92 62

Vice: Svante Persson Tel 070-6329312

Bryggregler