Bryggregler

Christinehamns Segelsällskap

REGLER

för innehav av bryggplats vid CSS bryggor

 

  1. Dispositionsrätt.

Innehavare disponerar av CSS anvisad bryggplats vid en av CSS bryggor.  Innehavaren erlägger årsvis förskottsbetalning för bryggplatshyran.

  1. Överlåtelse av bryggplats.

Överlåtelse eller andrahandsuthyrning av bryggplats är ej tillåten, utan får ske endast genom CSS förmedling.

  1. Utlåning av bryggplats.

Bryggplats får utlånas efter tillstånd av CSS hamnchef.  Utlåningen får ske endast för del av en säsong.

  1. Byte av bryggplats.

Betingat av ändringar i båtbeståndet kan omdisponering av bryggornas platser kunna ske.  Byte av bryggplats avgöres i samråd mellan hamnchef och berörda bryggplatsinnehavare.

  1. Vård av bryggplats.

Innehavare av bryggplats skall i samarbete med sitt brygglag väl vårda brygga och bryggplats, liksom att medverka vid i- och upptagning av bryggor vår och höst.  CSS arbetsplikt gäller.  Fjädrande förtöjning skall användas.

  1. Uppsägning av dispositionsrätt.

Om innehavare av bryggplats bryter mot ovanstående regler, har CSS rätt att häva innehavarens dispositionsrätt.

Kristinehamn 1993.10.04

Styrelsen, CSS