Båtsamverkan

CSS information gällande nattvakt

Nattvaktschema hittar ni på "Medlemssidan"

CSS Nattvaktsrapport

 CSS Information

Information från Polisen gällande Båtsamverkan

Båtsamverkan

Polisen

BÅTSAMVERKAN

På vårmötet 2017 kom Polisen och informerade klubben ang Båtsamverkan detta då stölderna ökat ur fritidsbåtar överallt i landet. Vänern inget undantag, tyvärr. Redan nu har en gummijolle och ett växelhus till en motor blivit stulen.

Nu kommer vi inom kort starta upp CSS Båtsamverkan tillsammans med CMBK.

Vi har sneglat lite på KSS koncept eftersom de har gått nattvakt på sitt område i flera år redan. Båtsamverkan går till enl följande: Nattvakten skall utföras mellan 21:00 på kvällen till 06:00 nästföljande morgon.

Viktigt är att alla ställer upp, ett schema inklusive instruktioner kommer att tas fram och skickas ut snarast efter midsommar.

Om du av hälsoskäl ej kan deltaga i nattvandring ber vi dig kontakta oss snarast.

Med vänlig hälsning

CSS Styrelse