Bryggor och bryggplats

 

CSS bryggplatser är till för oss som älskar att vara ute på sjön, oavsett om det är i en segelbåt eller motorbåt.

Som innehavare av bryggplats har du arbetsplikt och ingår i bryggarbetslaget för din brygga.

Det innebär att du deltar i sjö – och torrsättning av Y-bommar och bryggor, vår respektive höst, alternativt annat underhållsarbete till gagn för CSS.

Du ansvarar själv för att din närvaro/arbete blir registrerad av bryggfogde.

Vid utebliven arbetsplikt utgår avgift.

 

Bryggchef: Jan Weman   Tel:070-628 03 50

Vice bryggchef /Ledamot: Gunnar Styrud  Tel: 0735-210052

Har du frågor om bryggplatser, kontakta Jan Weman

Mailadress: bryggchef@crss.nu

Bryggfogdar.

Brygga A

Fogde: Leif Viskari  Tel 070-996 68 90 

Vice: Christer Eriksson Tel 070-487 50 64

Brygga B

Fogde: Göran Svensson Tel 070-541 23 16

Vice: Per Ohlsson Tel 070-374 70 81

Brygga C

Fogde: Jonas Bäckström Tel 070-884 00 07

Vice: Christer Häger Tel 070-311 76 29

Brygga D

Fogde: Stefan Ekeberg Tel 073-040 32 96

Vice: Georg Tunborn Tel 076-164 44 74

Brygga E

Fogde: Per Åberg Tel 070-516 92 62

Vice: Peter Wallin Tel 070-780 87 89