Miljö

Christinehamns Segelsällskap CSS är en ideell idrottsförening som värnar om idrotten “Segling”
CSS strävar efter att minimera miljöpåverkan genom att uppmana våra medlemmar att följa de miljöregler och den avfallsplan som CSS har tagit fram.

Toatömmningsstation finns ca 500m norr om klubbens bryggor, vid Kapurjas servicebrygga, finns även i Kristinehamns gästhamn samt Gustavsviks marina.

Miljöinformation