Bryggregler

Christinehamns Segelsällskap

REGLER

för innehav av bryggplats vid CSS bryggor

 

  1. Dispositionsrätt.

Innehavare disponerar av CSS anvisad bryggplats vid en av CSS bryggor.  Innehavaren erlägger årsvis förskottsbetalning för bryggplatshyran.

  1. Överlåtelse av bryggplats.

Överlåtelse eller andrahandsuthyrning av bryggplats är ej tillåten, utan får ske endast genom CSS förmedling.

  1. Utlåning av bryggplats.

Bryggplats får utlånas efter tillstånd av CSS bryggchef.  Utlåningen får ske endast för del av en säsong.

  1. Byte av bryggplats.

Betingat av ändringar i båtbeståndet kan omdisponering av bryggornas platser kunna ske.  Byte av bryggplats avgöres i samråd mellan bryggchef och berörda bryggplatsinnehavare.

  1. Vård av bryggplats.

Innehavare av bryggplats skall i samarbete med sitt brygglag väl vårda brygga och bryggplats, liksom att medverka vid i- och upptagning av bryggor vår och höst.  CSS arbetsplikt gäller.  Fjädrande förtöjning skall användas.

  1. Uppsägning av dispositionsrätt.

Om innehavare av bryggplats bryter mot ovanstående regler, har CSS rätt att häva innehavarens dispositionsrätt.
Om innehavare av bryggplats ej nyttjat platsen under en period av 3 år har CSS rätt att häva innehavarens dispoitionsrätt.

7.El

Elen är till för alla på bryggan.
Elen får EJ vara inkopplad längre perioder! 
Vid arbete i båten som kräver längre period eller typ värmefläkt ska bryggfogde eller hamnchef informeras. Häng gärna en lapp på sladden ”Arbete pågår”.  
Båtägare har ansvar för att båtens elsystem – och anslutning till bryggelen är säker. 

8.Vatten 

Vattnet skall FYLLAS i vattentanken! 
Tvätt av båt är EJ tillåtet.
ALDRIG stoppa ner vattenslangen i toatanken för att göra rent.   
Detta är strängt förbjudet! SUNT FÖRNUFT!!!

Kristinehamn 1993.10.04

Styrelsen, CSS