J24

J24:an är såld men ägs av klubbmedlemmen Örjan Samuelsson och finns tillgänglig för klubbens medlemmar att nyttja.

Vill man låna J24:an så går det bra, kontakta Örjan på 070-5344842

IMG_2620[1]