Tips o Trix

Svenska båt unionen har gjort iordning ”Sommarens viktigaste checklista!” Det är i samband med sjösättningen och den första turen för året som många tillbud och olyckor sker p.g.a enkla fel som lätt hade upptäckts om båten kontrollerats. Här är en instruktiv och enkel checklista för egenkontroll. Ha en säker båtsommar

Egenkontroll av Fritidsbåt

På Hamnen .se kan du hitta det mesta som både text och filmer, bara att gå in och lära eller uppdatera sig.

På Skyllermarks finns allt för elinstallationer.

  Gör Det Själv!

På Livet ombord och Gör Det Själv kan du hitta många bra filmklipp om hur du kan fixa själv med din båt.

Tips om …..

Korrosion El