CSS A-Ö

Information om CSS
Christinehamns Segelsällskap, bildat 1878, är en ideell förening som baserar sin verksamhet på gällande stadgar.
CSS är vidare underordnat de bestämmelser som Svenska Seglarförbundet utfärdar.
SSF är i sin tur underordnat de riktlinjer som Riksidrottsförbundet anslår.
CSS är med andra ord en idrottsförening  som värnar om idrotten “Segling”.
Adress:
Christinehamns Segelsällskap, Box 51, 681 22 Kristinehamn
 

Bryggor:

CSS äger för närvarande 5st bryggor.
Du som önskar bryggplats kontaktar bryggchefen som tilldelar bryggplats enligt särskilda regler. Bryggorna sköts och underhålls av respektive bryggas arbetslag under ledning av bryggfogde och med överseende av bryggchefen.
Sjösättning av bryggor /Y-bommar sker tredje helgen i April beroende på när den infaller i samband med vårmöte.
Torrsättning av bryggor /Y-bommar sker sista  helgen i Oktober i samband med årsmöte.
Det är inte tillåtet att hyra ut bryggplats i andra hand eller överlåta bryggplats utan bryggchefens godkännande.
Båtförsäkringar:
CSS förutsätter att samtliga båtägare som har bryggplats på CSS bryggor tecknar försäkring för egen båt.
Detta för att täcka kostnader vid olycka på egen båt men också för skador som kan uppstå på brygga/ Y-bommar förorsakade av egen båt.
Båtsamverkan:
CSS ingår i Båtsamverkan med nattvakt.
För info om Båtsamverkan och nattvakt
Båtsvamverkan och Nattvakt
El:
Alla bryggor har el och belysning.
Facebook:
CSS Christinehamns Segelsällskap
https://www.facebook.com/groups/942229745847994/
Hemsida:
http://www.crss.nu
Kappseglingar:
CSS anordnar varje säsong kappseglingar.
Anmälningar och information om dessa finns på:  www.sailarena.com
Kappseglingsbidrag:
Båt som representerar CSS vid mästerskapsseglingar och liknande större arrangemang har möjlighet att söka bidrag för dessa.
Skriftlig ansökan samt resultatlista skall vara CSS tillhanda senast den 1 oktober samma år för vilket bidraget sökes. Bidragets storlek har styrelsen att fatta beslut om.
Klubbhus:
CSS klubbhus, Vålösundsvägen 102, är en gemensam samlingsplats för klubbens medlemmar.
Det är angeläget att alla medlemmar känner ansvar för och hjälper till att vårda klubbhuset.
Klubbhuset hyrs INTE ut.
Långön:
Långön är CSS utehamn, belägen ca 6Nm väst Hjälmarssundet.
Hit är alla välkomna, även båtar från andra föreningar.
Följ de regler som finns uppsatta och var rädd om naturen.
Länk till Långön
Nycklar:
Det är samma nyckel till klubbhuset som till bryggorna. De kan kvitteras ut mot en deposition av 500:- via bryggchef.
Postgiro:
CSS, 67 78 53-4
Stadgar:
Länk till stadgar
Svenska Båtunionen:
CSS är medlem i Svenska Båtunionen, SBU. Alla medlemmar får tidningen Båtliv skickad hem till sig.
Ungdomsverksamhet:
CSS har för närvarande ingen ungdomsverksamhet för detta hänvisar vi till Kristinehamns Kanotseglare, KKS, med vilken vi bedriver ett visst samarbete.
Det är angeläget att vi på alla sätt bidrar till KKS ungdomsverksamhet.
Vatten:
Färskvatten finns på alla klubbens bryggor.
I klubbstugan finns en timer man måste trycka på, den ger då vatten i en halvtimme ungefär. Man behöver inte stänga av den, det sker automatiskt.

Avsikten med tillgång till färskvatten på bryggorna är att fylla dricksvattentankar och begränsad rengöring av däck/sittbrunn.
Att t.ex. spola ur hålltankar för toaletter är förbjudet!!!

 Vimplar:
Finns att köpa via Elvina Marin i Gustavsviks Marina
Vinteruppläggningsplats:
Du som önskar en plats på Kapurja kontakta   www.cmbk.se
 Övrigt:
Nyckel till mastkranen vid Kapurja finns i CSS klubbstuga.