CSS A-Ö

Information om CSS
Christinehamns Segelsällskap, bildat 1878, är en ideell förening som baserar sin verksamhet på gällande stadgar. CSS är vidare underordnat de bestämmelser som Svenska Seglarförbundet utfärdar. SSF är i sin tur underordnat de riktlinjer som Riksidrottsförbundet anslår. CSS är med andra ord en idrottsförening  som värnar om idrotten “Segling”.
Adress: Christinehamns Segelsällskap, Box 51, 681 22 Kristinehamn
Avgifter:
Medlemsavgift                              500:-
Inträdesavgift                               200:-
Bryggplatsavgift                           700:- /bredd-meter
Bojavgift                                        550:-
Arbetsbot                                      500:- (missar medlem båda 2 tillfällen faktureras arbetsbot)

Bryggor: CSS äger för närvarande 5 st. bryggor. Du som önskar bryggplats skall kontakta hamnchefen, varvid du får stå i bryggkö till dess plats blir ledig. Bryggorna sköts av respective brygglag, under överinseende av bryggchef och hamnchef. Brygglaget kan ansvara för andra arbetsuppgifter, varvid bryggchefen är sammankallande. Bryggplatsfördelningen ansvarar hamnchefen för, enligt särskilda regler.

Bryggiläggningen sker tredje helgen i April beroende på när den infaller.
http://crss.nu/bryggor/
El: Alla bryggor har el och belysning.
Facebook: CSS Christinehamns Segelsällskap https://www.facebook.com/groups/942229745847994/
Hemsida: http://www.crss.nu
Kappseglingar: CSS anordnar varje säsong kappseglingar. Anmälningar och information om dessa finns på hemsidan: www.crss.nu
Kappseglingsbidrag: Båt som representerar CSS vid mästerskapsseglingar och liknanade större arrangemang har möjlighet att söka bidrag för dessa. Skriftlig ansökan samt resultatlista skall vara CSS tillhanda senast den 1 oktober samma år för vilket bidraget sökes. Bidragets storlek har styrelsen att fatta beslut om.
Klubbhus: CSS klubbhus, Vålösundsvägen 102, är en gemensam samlingsplats för klubbens medlemmar. Det är angeläget att alla medlemmar känner ansvar för och hjälper till att vårda klubbhuset. Nyckel kan kvitteras ut hos Ingela Elgelid, depositionsavgift 500 kr.
Långön: Långön är CSS utehamn, belägen ca 6Nm väst Hjälmarssundet. Hit är alla välkomna, även båtar från andra föreningar. Följ de regler som finns uppsatta och var rädd om naturen.
Länk till Långön
Nycklar: Det är samma nyckel till klubbhuset som till bryggorna. De kan kvitteras ut mot en deposition av 500:- hos Ingela Elgelid.
Postgiro: CSS, 67 78 53-4
Stadgar:
Länk till stadgar
Svenska Båtunionen: CSS är medlem i Svenska Båtunionen, SBU. Alla medlemmar får tidningen Båtliv skickad hem till sig.
Ungdomsverksamhet: CSS har för närvarande ingen ungdomsverksamhet för detta hänvisar vi till Kristinehamns Kanotseglare, KKS, med vilken vi bedriver ett visst samarbete. Det är angeläget att vi på alla sätt bidrar till KKS ungdomsverksamhet.
Vatten: Färskvatten finns längst ut på brygga E. I klubbstugan finns en timer man måste trycka på, den ger då vatten i en halvtimme ungefär. Man behöver inte stänga av den, det sker automatiskt.
 Vimplar: Finns att köpa via Elvina Marin i Gustavsviks Marina, pris 100:-
Vinteruppläggningsplats: Du som önskar en plats på Kapurja kontakta   www.cmbk.se
 Övrigt: Nyckel till mastkranen finns i CSS klubbstuga.