Obligatoriskt med personnummer vid registrering i BAS

Klubben använder sig i dag av systemet BAS för att hantera medlemmar och bryggplatser.
Följande gäller för er som är medlemmar i CSS.

Från och med 2025 kommer personnummer vara obligatorisk uppgift vid registrering av person i medlemssystemet BAS. Anledningen är att säkra integritetsskyddet för registrerade personer och underlätta båtklubbens arbete med medlemsregistret.

Båtriksdagen 2023 beslutade om att personnummer blir obligatoriskt i BAS från och med 1 januari 2025. Anledningen till att göra personnummer obligatoriskt är att Svenska Båtunionen, båtförbunden och båtklubbarna behöver öka den personliga integriteten i BAS och förenkla arbetet. Det har till exempel förekommit att olika personer  med samma namn på samma adress blandats samman i registret, men ännu vanligare är att en och samma person finns registrerad som flera medlemmar med olika uppgifter. 

Det finns flera fördelar med säker identifiering som till exempel koppling mot SPAR eller liknande för automatisk uppdatering av medlemsregistret när medlemmar byter adress. BAS-användare kan också logga in och identifiera sig med till exempel BankID. Regeln kommer alltså att bli att personnummer ska registreras på alla medlemmar  i BAS före sista december 2024. Det finns dock en del undantag att hantera. Några som BAS-kommittén identifierat:

  • Personer som inte är svenska medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige – regionalt är det ganska vanligt med klubbmedlemmar som inte är svenskar och inte bor i Sverige.
  • BAS behöver hantera juridiska personer som ska registreras – idag registreras dessa på samma sätt som en person vilket inte är riktigt korrekt.
  • … vi kommer att hitta fler undantag under arbetets gång …

Genom införandet av obligatoriskt personnummer ökar Svenska Båtunionen säkerheten och underlättar arbetet i båtklubben.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.