Seglingsnämden

Seglingsnämndens huvuduppgift är att planera och arrangera kappseglingar.
Har ni några funderingar eller önskemål om kappseglingar så kontakta gärna oss:
Per Åberg  (sammankallande)  per.aaberg@telia.com  070-5169262
Michael Andersson (Ledamot)
Björn Hedén (Ledamot)
Tomas Karlsson  (Suppleant)
Magnus Olofsson (Suppleant)