Har du passerat Hisingsbron!

Klubben har fått mail från Värmland Dals Båtförbund där man uppmanar att lämna synpunkter gällande den nya bron.

Båtförbundet har fått följande brev från Göteborgs stad angående den nya Hisingsbron.

===================================================

Hisingsbron i Göteborg öppnade för trafik 2021. Under brons fem första driftår pågår en s.k. prövotid under vilken broöppningar regleras av ett provisoriskt villkor i miljötillståndet för Hisingsbron:

Broöppningar ska medge att minst 15 handelsfartyg kan passera Göta älv per dygn. Minst en bropassage ska garanteras per timma, undantaget kl. 06-09 och 15- 18 helgfria vardagar.

Under prövotidsutredningen ska Göteborgs stad samla erfarenheter av broöppningarna och trafiksituationen på och under bron och därefter (våren 2026) lämna ett förslag till Mark- och miljödomstolen hur broöppningarna ska regleras slutligt. 

 Som ett led i prövotidsutredningen bjuder Göteborgs stad genom stadsmiljöförvaltningen representanter för fritidssjöfarten in till ett samrådsmöte den 15 november kl 15.00. Syftet med samrådet är att staden ska få möjlighet att inhämta synpunkter på hur den nya bron påverkar fritidssjöfarten (främst segelbåtarna) jämfört med förutsättningarna som fanns med tidigare Göta älvbron. 

=========================================================

Vi vill ha synpunkter från våra medlemmar på hur det har fungerat med den nya bron. Du som har passerat Göteborg med båt hur upplevde du passagen? Vi vill veta hur du upplevde väntetid, väntplatser, samordning med järnvägsbron, information via VHF eller har du synpunkter på något annat.  Vi vill ha ditt svar senast 31 oktober som vi kommer att ta upp på mötet. Svaret skickas till info@vdbf.se 

 För VDBF

Per Edberg

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.